{Bilde}

 -Et nytt innendørs, gassisolert anlegg er nå reist og satt i drift, og med det er forsyningssikkerheten i regionen bedret i årene som kommer, sier Thomas W. Fennefoss, prosjektleder i Statnett. –Det tidligere anlegget var et tradisjonelt utendørsanlegg ved Rombaksfjorden som var utsatt for korrosjon og slitasje som følge av salt og fuktighet, tilføyer Fennefoss. 

 

Sildvik stasjon ble første gang reist i 1982 og består av fire 132 kV linjeavganger eiet av Statnett, og et felt eiet av Nordkraft Magasin AS.

 

 -Fremdriften er helt etter planen, og vi er godt fornøyd med arbeidet entreprenørene har utført, legger Fennefoss til.

 

Det første feltet mot Narvik ble satt i drift sist fredag, og feltet mot Rombak ble satt i drift nå på søndag.  

 -Utkoblingen mot Rombak var samordnet med en utkobling Bane Nor likevel skulle ha av Ofotbanen, forklarer Fennefoss.

 

De tre gjenstående feltene mot Nordkrafts transformator, Tornehamn i Sverige og Kvandal settes i drift i uke 37. Når alle felt er satt i drift vil det eksisterende utendørs anlegget bli revet.