Gå til hovedinnhold

Sildvik transformatorstasjon

Sildvik koblingsstasjon ble bygget i 1982 og nærmer seg teknisk levealder. Stasjonen skal derfor rehabiliteres.
Sildvik stasjon

Stasjonen har ingen transformering og består av fem 132 kV felt: tre sentralnettsledninger til hhv Narvik, Kvandal og Tornehamn(Sverige), en tilkobling til Nordkraft Magasin AS og en tilkobling til Jernbaneverkets stasjon på Rombak.

Vi vil nå bygge nytt anlegg ca 300 m fra eksisterende stasjon. Det nye anlegget blir et innendørs SF6-anlegg som er et gassisolert anlegg.

 

Sildvik stasjon er idriftsatt.