Nyheter for Hadselfjorden kabelanlegg

Avgrens søket ditt:
  • For tiden foretar Nexans og Seløy Undervannsservice havbunnundersøkelser på Hadselfjorden med båten MS Nautilus Aldra. Målet er å gjøre en detaljert kartlegging av havbunnen for å kunne bestemme...

  • Statnett mottok i dag 22.01.2021 konsesjon fra NVE for å fornye kabelanlegget over Hadselfjorden i Vesterålen. Kabelkontrakt for arbeidene med det nye anlegget er også inngått.

  • Statnett planlegger fornyelse av et sjøkabelanlegg over Hadselfjorden og et jordkabelanlegg opp til Melbu transformatorstasjon. I den forbindelse skal det nå utføres undersøkelser for å avdekke...

  • Anbudsprosessen for sjøkabelentreprisen i Hadselfjorden er i gang og forespørsel er sendt ut til prekvalifiserte kabelprodusenter. Når nytt anlegg står ferdig, vil det gi befolkningen i regionen et...

  • Statnett søker om konsesjon fra NVE til å fornye kabelanlegget over Hadselfjorden i Hadsel kommune. Anlegget har oversteget teknisk levealder på 40 år, og hverken tilstanden på anlegget eller...