Nexans Norway AS ble i januar 2021 engasjert av Statnett for produksjon og installasjon av nytt kabelanlegg over Hadselfjorden mellom Melbu og Fiskebøl i Vesterålen. Kabelanlegget er en del av 132kV linjen mellom Stokmarknes og Kvitfossen koblingsstasjoner. Prosjektet omfatter 9 km sjøkabel, 1 km landkabel, utvidelse av Melbu stasjon og fornyelse av 8 tremaster/luftledning inklusive ny kabelendemast på Fiskebøl.

Vellykket FAT-test

For sjøkabeldelen skal det installeres to stk. 3-leder kabler med fiber for kommunikasjon og temperaturovervåkning. Sjøkablene er nå ferdig produsert og har nylig gjennomgått Factory Acceptance Test (FAT). Produksjon og testing har gått etter planen og i den anledning ble månedsmøtet for april denne uken avholdt i Nexans' fabrikk i Halden.

-Samarbeidet med Nexans så langt har vært utmerket og at alt ligger til rette for at det gode samarbeidet fortsetter i installasjonsperioden, sier Espen Kiær, prosjektleder i Statnett. 

Sjøkablene skal etter planen installeres juli. Hele kabelanlegget forventes ferdigstilt i slutten av 2022.

 

 

 

Mange mennesker for en sjøkabel
Bildet viser deler av Nexans' og Statnetts prosjektteam foran sjøkabel nr. 1 som ligger lagret i påvente av lasting om bord på Elektron. Elektron vil for denne anledning bli rigget som kabelinstallasjonfartøy.