Illustrasjon av strandkant

Nytt kabelanlegg vil gå fra Melbu transformatorstasjon på Hadseløya først i jordkabel 1,2 km og deretter med sjøkabel over Hadselfjorden på ca 9.3 km til nytt landtak i Vedvika på Fiskebøl - noe lengre vest enn dagens landtak for eksisterende kabel. 

Nytt landtak i Vedvika møter 132 kV kraftledning til Kvitfossen, og muffehuset samt ledning og master mellom nytt landtak og muffehuset kan da rives. Området vil bli tilbakeført til naturområde.

Konsesjon for gjennomføring av prosjektet ble gitt av NVE i januar 2021 og MTA-planen ble godkjent i desember 2021. Statnett har inngått kontrakt med hovedentreprenør. Grunnarbeidet på Fiskebøl startet opp i slutten av 2021 og pågår fram til mars 2022. Dette innebærer adkomstveier og baseplasser for utstyr og materiell, samt riggplasser og kabelkanal opp til ny kabelmast. Arbeidet gjennomføres innenfor gitte rammer i konsesjon og MTA-plan.

Grunnarbeider på Melbu startet opp i begynnelsen av mars 2022. I april 2022 starter arbeidet med graving av grøft for føring av nye landkabler fra sjøen og opp til Melbu transformatorstasjon. Landkablene på Melbu er planlagt installert i mai 2022, og sjøkablene er planlagt installert i juni 2022. Hele kabelanlegget er planlagt ferdigstilt i slutten av 2022.