Illustrasjon av strandkant

Nytt kabelanlegg vil gå fra Melbu transformatorstasjon på Hadseløya først i jordkabel 1,2 km og deretter med sjøkabel over Hadselfjorden på ca 9.3 km til nytt landtak i Vedvika på Fiskebøl - noe lengre vest enn dagens landtak for eksisterende kabel. 

Nytt landtak i Vedvika møter 132 kV kraftledning til Kvitfossen, og muffehuset samt ledning og master mellom nytt landtak og muffehuset kan da rives. Området vil bli tilbakeført til naturområde.

Byggestart er planlagt 2021 forutsatt konsesjon blir gitt våren 2020.