I forbindelse med dette arbeidet vil det bli behov for å arbeide lørdager, søndager, 17. mai og helligdager i mai og juni (pinsa), og det vil bli noe arbeid utover normal arbeidstid. Dette kan medføre noen ulemper for naboer i området, men vi vil søke å redusere ulempene mest mulig. Arbeidene vil ikke medføre særlig støyende aktiviteter.

Ny landkabel planlegges installert i mai

Statnett er godt i gang med anleggsarbeidene på Melbu og er i ferd med å ferdigstille grøft for landkablene på Melbu som er planlagt installert i mai. Sjøkablene er planlagt installert i juli. Hele kabelanlegget forventes ferdigstilt i slutten av 2022.

 

Informasjon underveis  
Statnetts nettside vil holdes oppdatert, og vi oppfordrer interesserte til å abonnere på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon fra prosjektet. En melder seg på nyhetsbrevet ved å registrere en e-postadresse nederst på denne nettsiden:https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-nord/hadselfjorden-kabelanlegg/