​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kabelanlegget inngår som en del av 132 kV forbindelsen mellom Kvitfossen og Melbu trafostasjoner. Melbu stasjon er utvidet med et nytt bryterfelt. Det er installert seks 1-leder jordkabler fra Melbu stasjon over en strekning på 1,1 km ned til sjøen og to 3-leder sjøkabler, hver ca. 9 km lange, over fjorden til et nytt ilandføringssted og kabelendemast ved Fiskebøl på Austvågøy.  ​

Nexans Norway AS har produsert og installert kabelanlegget, mens Harstad Maskin AS har stått for grave- og betongarbeider på begge sider av fjorden.

Viktig for strømforsyningen i Lofoten og Vesterålen

Kabelanlegget er en del av det vi kaller Lofotringen. Dette er en 132 kV kraftring som forsyner både Lofoten og Vesterålen med strøm, og gir en tosidig forsyning til begge områdene. Dette gjør at kabelforbindelsen er viktig for strømforsyningen.​