Grunnarbeidene starter med gravearbeider på Husbyjordet. Det vil bli etablert en midlertidig avkjøring og adkomst ned til sjøen fra fylkesvei 82 i krysset ved Husbyveien, og gjort forberedende arbeid i strandsonen for ilandføring av de nye sjøkablene. Senere i mars vil arbeider oppe ved Melbu transformatorstasjon starte opp. Stasjonen vil bli utvidet med et nytt bryterfelt mot syd. I april starter arbeidet med graving av grøft for føring av nye landkabler fra sjøen og opp til Melbu transformatorstasjon.  Traséen vil ligge på vestsiden av Husbyveien. Det er Harstad Maskin AS som utfører grunnarbeidene.

 

Nytt sjøkabelanlegg vil sikre strømforsyningen til Lofoten og Vesterålen


Kabelanlegget over Hadselfjorden er en del av den såkalte Lofotringen som sikrer kraftforsyningen til Lofoten og Vesterålen. Det gamle anlegget er fra 1977 og driftes i dag på overtid. Det nye anlegget forsterkes med to separate sjøkabler for å gjøre det mer robust. Det er også planlagt å øke kapasiteten på kabelen slik at den kommer på nivå med øvrig 132 kV anlegg og som vil styrke Lofotringen samlet.

 

Landkablene på Melbu er planlagt installert i mai, og sjøkablene er planlagt installert i juni. Hele kabelanlegget forventes ferdigstilt i slutten av 2022.

 

Informasjon underveis  
Statnetts nettside vil holdes oppdatert, og vi oppfordrer interesserte til å abonnere på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon fra prosjektet. En melder seg på nyhetsbrevet ved å registrere en e-postadresse nederst på denne nettsiden:https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-nord/hadselfjorden-kabelanlegg/