Gå til hovedinnhold

Nyhetsarkiv for Nedre Røssåga-Namsos prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Statnett har sendt en tilleggssøknad til Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) hvor vi ber om en justering av konsesjonsgitt trasé, parallelt med eksisterende ledninger, over en strekning på …

  • I forbindelse med oppgraderingen av eksisterende kraftledning mellom Klæbu, Namsos og videre til Nedre Røssåga til 420 kV, vil det bli benyttet eksplosiver for å skøyte nye looper til kraftledningen.

  • Statnett har startet arbeidet i Nedre Røssåga transformatorstasjon og Trofors koblingsanlegg i forbindelse med oppgradering av eksisterende kraftledning mellom Nedre Røssåga og Namsos. I den forbin …

  • Nettutviklingsplan 2015 er i dag lagt ut på høring, med høringsfrist 4.juni. For nord inneholder planen store investeringer både i nye kraftledninger, reinvesteringer i flere stasjoner samt en over …