Når de nye loopene skal festes til kraftledningen vil det bli benyttet hylser med innlagt eksplosiver. Ved avfyring kan man høre et høyt, skarpt smell som ved eksplosjon i friluft. Det er ingen fare for sprut eller fragmenter fra eksplosjonen, men lyden kan bære langt. Det vil benyttes sirene for varsling på samme måte som ved fjellspregning. Arbeidet på strekningen mellom Namsos og Klæbu og Namsos og Tunnsjødal vil pågå fra mai måned og ut august.

 

Tidspunkt og sted for arbeidet:

Namsos - Tunnsjødal 4.mai - 1.juni

Tunnsjødal - Trofors 1.juni - 19.juni

Trofors - Nedre Røssåga 15.juli - 6.august

Ogndal - Namsos 2.juni - 1.juli

Verdal - Ogndal 1.juli - 28.juli

Verdal - Klæbu 2.mai - 27.mai

 

Vi håper dette ikke skaper for mye bry for beboere i i nærheten av kraftledningen.

 

Kontakt Knut Lassemo i Statnett for mer informasjon på tlf. 951 50 743