Statnett ønsker å informere beboere og andre bebrørte i nærheten av anleggene om aktiviteten som skal utføres, og inviterer derfor til møter der vi informerer om anleggsarbeidet som skal gjennomføres ved Trofors koblingsstasjon og ved Nedre Røssåga transformatorstasjon.


Vi vil arrangere to møter:


• For berørte i Hemnes kommune:
Korgen samfunnshus, tirsdag 19.mai kl. 19.00


• For berørte i Grane kommune:
Grane samfunnshus, onsdag 20.mai kl. 19.00


Enkel servering – velkommen!


Kontakt Alf Roar Eidesmo i Statnett for mer informajson på tlf. 975 62 230