Folk som bor i Osloregionen er helt avhengig av strøm, og de forventer strøm i stikkontakten akkurat når de trenger det. I et moderne byliv vil selv korte strømbrudd gi konsekvenser for næringsliv, offentlige virksomheter og husholdninger.

Sentralnettet drives i dag på 300 kilovolt (kV) spenning. Dette skal oppgraderes til et høyere spenningsnivå (420 kilovolt) etter at gamle ledninger og transformatorstasjoner er skiftet ut.

 

– Med høyere spenning vil det nye nettet kunne transportere rundt 60 prosent mer strøm. Det vil gi økt forsyningssikkerhet til folk som bor i Osloregionen i fremtiden, sier prosjektleder Kristin Melander Vie.

Svært lite kraftproduksjon

Det produseres nesten ikke kraft i Akershus og Oslo. I Akershus utgjør kraftproduksjonen mindre enn 4 prosent av forbruket. I Oslo er andelen i praksis null.

For å få transportert nok strøm inn til hovedstadsregionen må vi oppgradere nettet slik at det kan møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger, sier Vie.

Tilrettelegger for økt befolkningsvekst

Den økte kapasiteten i hovedstrømnettet vil også legge til rette for økt befolkningsvekst. Oslo er Europas hurtigst voksende by og befolkningen i Oslo og Akershus kan øke med opptil 860 000 frem mot 2050, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

 

– Flere mennesker gir behov for et mer robust nett. Det er det vi skal bygge, sier Vie.