Nettplan Stor-Oslo

Hvorfor trenger vi nytt strømnett i Stor-Oslo? Hvilke gevinster oppnår vi med nytt strømnett? Her kan du lese og se filmer om hvorfor vi må bygge ut og fornye strømnettet i og rundt Oslo-regionen.

Fornying av strømnettet i og rundt Oslo regionen
  • Økt kapasitet i det nye hovedstrømnettet i Oslo og Akershus vil gjøre det mulig å transportere mer strøm med færre ledninger. På sikt vil det dermed være mulig å frigjøre arealer både i marka og byen.

  • I et moderne byliv er vi helt avhengig av strøm, og behovet for strøm er økende. Et oppgradert hovedstrømnett vil gi økt kapasitet som er nødvendig for å forsyne Stor-Oslo med strøm i fremtiden.

  • Sentralnettet i Stor-Oslo ble stort sett bygd fra 1950- til 1980-tallet. Flere av anleggene er gamle og må fornyes. Dette må skje uavhengig av hvor mye strømforbruket øker.

  • Hovedstrømnettet i og rundt Oslo er gammelt. Nettet må fornyes og forsterkes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger.