Et nytt sentralnett i hovedstadsregionen er en viktig forutsetning for det grønne skiftet i Osloregionen, som overgang fra fossil til elektrisk oppvarming av hus og kontorbygg, men også elektrifisering av transportsektoren.

 

- Når varmepumper og elbiler erstatter oljefyring og dieselbiler, skaper det behov for økt kapasitet i strømnettet. Denne kapasiteten er det vår jobb å få på plass, sier kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef Nina Yong Kviberg. De nye anleggene vil også gi et mer energieffektivt kraftnett der mindre strøm går tapt på vei frem til forbrukeren.

 

– Vi vil kunne redusere strømtapene i de oppgraderte ledningene med tilsvarende strømforsyningen til flere tusen leiligheter, sier Kviberg.