Vi er avhengig av en sikker strømforsyning

Vi er helt avhengig av strøm, og vi forventer strøm i stikkontakten akkurat når vi trenger den. I et moderne byliv vil selv korte strømbrudd få konsekvenser for næringsliv, offentlige virksomheter og husholdninger.

 

Dagens hovedstrømnett ble bygget på 1950- og 60-tallet, og nærmer seg teknisk levealder. Det er gjort få investeringer i nettet siden 1990, selv om det totale forbruket har økt med mer enn 30 prosent. 

Fremtiden er elektrisk

Det er usikkert hvordan fremtidens strømforbruk vil utvikle seg. Befolkningsveksten vil øke forbruket, mens energieffektivisering, fjernvarme og ”smartgrid”-løsninger kan dempe veksten noe. Dette endrer likevel ikke behovet for å oppgradere sentralnettet. Vi blir stadig mer avhengig av strøm. Bare tenk på hvor mange elektriske apparater som man ikke hadde for 40 år siden. Det er ingen tvil om at fremtiden er elektrisk.

 

Nettet må kunne tåle morgendagens forbruk

Det eksisterende sentralnettet dekker dagens behov, men sterk forbruksvekst de siste 20 årene har ført til at ledig kapasitet er tatt i bruk, og det er ikke rom for vesentlig vekst. Når Nettplan Stor-Oslo er ferdig, vil hovedstrømnettet kunne frakte rundt 60 prosent mer strøm inn til og rundt i Oslo. I et samfunn som blir stadig mer teknisk avansert er det helt nødvendig med tiltak for å opprettholde og styrke forsyningssikkerheten. 

Vi må planlegge for den kaldeste dagen

Det er den ene timen i året hvor forbruket er aller høyest som avgjør hvordan nettet må dimensjoneres. Det er en iskald vintermorgen når panelovnene står på fullt, kaffetrakteren er på, alle lamper er tent og enda en i familien skal dusje at hovedstrømnettet i Oslo opplever maksimal belastning. Sentralnettet må være dimensjonert for å tåle dette. 

 

Hvor mye strøm vil vi bruke i 2050?

Det er knyttet stor usikkerhet til fremtidig strømforbruk i Oslo og Akershus frem mot 2050. Befolkningsvekst og nytt forbruk vil gi økt strømforbruk, selv om energieffektivisering kan bidra til å bremse veksten. Vi vet helt sikkert at nettet må rustes opp, men forbruksutviklingen vil kunne påvirke hvor raskt dette må skje.