De nye anleggene med et høyere spenningsnivå gir betydelig økt kapasitet sammenlignet med de gamle. Når hele hovedstrømnettet er oppgradert vil vi ha nye motorveier som kan frakte mer strøm inn til og rundt i Oslo på den kaldeste dagen om vinteren.

 

– Da vil vi ikke lenger ha behov for alle de gamle strømveiene, som dagens kraftledninger kan sammenlignes med. Med høyere spenning kan nettet transportere mer strøm med færre ledninger, sier prosjektleder Kristin Melander Vie.

 

Først når sentralnettet er fornyet og oppgradert, vil Statnett kunne rive enkelte kraftledninger. Det vil frigjøre arealer til byutvikling og gi færre master i marka, sier Vie.

 

Illustrasjoner av nye master
Dette er kun illustrasjoner og ikke nødvendigvis representativt for endelige master. Antall kilometer som skal fornyes, beholdes og rives er omtrentlige.