North Sea Link (NSL) gikk i prøvedrift 1. oktober 2021. I løpet av testfasen er det blitt oppdaget en feil i strømretteranlegget på britisk side, og kapasiteten er fortsatt 700MW inntil feilen er rettet.

Denne kapasitetsreduksjonen forlenges til 14. februar 2022. Etter dette kan kapasiteten på forbindelsen økes.  Som del av prøvedriften blir kapasiteten på NSL gradvis økt til full kapasitet på 1400 MW. Dette er del av en gradvis implementering av ny kapasitet inn i det norske nettet.

På et senere tidspunkt vil kapasiteten reduseres til 700 MW i ca. 3 uker slik at deler kan erstattes slik at en sikrer en varig løsning for anlegget. Som en konsekvens av de korrigerende tiltakene som blir iverksatt, vil prøvedrift sannsynligvis fortsette inn i andre kvartal 2022.

NSL har informert markedet om endringen.