Tekst og foto: Eva Kylland

På Statnetts arrangement tirsdag formiddag på Madam Reiersen vil det bli diskutert om vi kan gå over til bare elektrisk energi i Norge. Ifølge konsernsjef Auke Lont kunne vi på den måten halvere landets utslipp av klimagasser.

Statnett skal delta i flere arrangementer under Arendalsuka. I den anledning vil ansatte bo på Elektron, ett av to skip som Statnetts datterselskap Statnett Transport eier. Skipet ligger til havn rett utenfor Arendal akkurat nå for vedlikehold mellom oppdrag. Disse skipene er bygget for å sikre oss strøm i hele det lange landet vårt. Skipene fungerer som en nasjonal beredskap for tung transport, mest av transformatorer. Det kan skje på kort varsel og i kritiske situasjoner. Skipet Elektron II arbeider mest med dette, mens Elektron er en reserve, for sikkerhetens skyld. I tillegg er Elektron viktig når Statnett skal vedlikeholde strømkabler under vann.

-Vårt skip er spesielt tilpasset arbeid under vann og med kabler. Midt på skipet er der en enorm, rund kabelskive med plass til 30 til 50 kilometer normalt tykk sjøkabel, forklarer Vidar Paulsen, som er kaptein på femtende året, om bord på Elektron siden 2011.

Han kommer fra Finnmark og bor i Arendal.

De siste årene har mannskapet arbeidet mye med vindparker til havs, da er dykkere en av yrkesgruppene om bord.

Både Elektron og Elektron II er en type skip der last kan kjøres direkte på og av ved lasting og lossing, såkalte ro-ro oppdrag. Under Arendalsuka ligger Elektron i Eydehavn for vedlikehold, samtidig som Statnett-ansatte overnatter der.
Både Elektron og Elektron II er en type skip der last kan kjøres direkte på og av ved lasting og lossing, såkalte ro-ro oppdrag. Under Arendalsuka ligger Elektron i Eydehavn for vedlikehold, samtidig som Statnett-ansatte overnatter der.

 

Sjøkabeloppdrag

Det 87 meter lange, røde skipet har kommet til Nymo i Eydehavn for å losse en 55 tonn tung kabeltrommel, som er brukt på et oppdrag i Tyskland. De har deltatt i arbeidet med sjøkabelen som skal utveksle strøm mellom Norge og Tyskland, NordLink. Skipet ble leid inn av det danske firmaet NKT, som leverer kabelen på tysk side i NordLink-prosjektet. Det er Statnett og tyske Tennet og KfW som sammen eier sjøkabelen som legges mellom de to landene.

-Vi begynte vår jobb i juni og har hatt en kjempestor mobilisering, sier Paulsen, -Her var fullt av utstyr, over alt på båten. Kunden er veldig godt fornøyd med resultatet.

Nå teller mannskapet ti personer. Mens oppdraget ble utført i Tyskland var de over 40 mann om bord. Det maksimale antallet er 46 mennesker.  

En mann blir liten i nærheten av denne kabeltrommelen, som her er plassert trygt på land.
En mann blir liten i nærheten av denne kabeltrommelen, som her er plassert trygt på land.

Batteri i skipene?

Mannskapet har tidligere arbeidet med å legge sjøkabel mellom Norge og Danmark. I tillegg har Norge kabel på havbunnen til Nederland, og nå legges det kabler til Tyskland og England.

Elektron har hatt mange ulike oppdrag. En periode fjernet skipet sprenglegemer fra Statnetts kabel mellom Norge og Nederland. Sprenglegemene lå på havbunnen fordi de ble brukt av ubåter under andre verdenskrig.

-Langs norskekysten ligger det også masse sjøkabler, sier Paulsen, - hvis noe går galt med disse, kan vi dra og reparere, eller vi legger en ny, uansett hvor det trengs.

Statnetts skip er registrert i NOR-registeret. Arbeidsspråket om bord er norsk. Når skipet opererer i andre land for utenlandske selskap, snakker alle engelsk.

Vidar Paulsen har selv en skjærgårdsjeep ved skipet.
Vidar Paulsen har selv en skjærgårdsjeep ved skipet.

 Tyske myndigheter krever at skip bruker biologisk nedbrytbar olje. I forbindelse med det siste oppdraget har Elektron skiftet all hydraulikkolje på utstyr om bord til denne miljøvennlige typen.

-Næringen er i drastisk utvikling med fokus på å innføre mer miljøvennlige driftsformer. Det kan skje at vi får batterier også i skip, sier Paulsen.

Når Elektron ligger i Eydehavn, får de strøm fra land, så alle motorene kan være slått av. Paulsen skryter av Arendal Havn, som er dyktige til å forsyne båter med strøm.