Årets konferanse ble innledet av statssekretær i OED Liv Lønnum, konsernsjef i Statnett Auke Lont og direktør i NVE Ove Flataker. Den hadde 180 deltakere fra inn- og utland, ble arrangert av Statnett FoU med FoU-direktør Sonja Berlijn som vert. Konferansen ble avsluttet med en internasjonal sesjon, med samarbeidspartnere fra Norden og EU.

Forskning og utvikling gir besparelser og resultater

Statnett investerer i år om lag 90 millioner kroner i forskning og utvikling. Innsatsen øker til ca. 120 millioner kroner årlig for perioden 2020-2023 som følge av oppnådde resultater og i tråd med NVEs regulering.

Det er liten tvil om at FoU virker, påpekte Auke Lont i innledningssesjonen til konferansen, og henviste til beregningene som viser at FoU siden 1998 har gitt besparelser for samfunnet på minimum 10 milliarder kroner. 


FoU-Konferansen ga innblikk i omlag 1/3 av de 60 FoU-prosjektene Statnett til enhver tid er aktive i, og et innblikk i nordiske netteieres og EUs FoU-satsing innen energifeltet. Prosjektene ble presentert langs tre akser; innovativ teknologi knyttet til det fysiske kraftsystemet, bærekraftige løsninger knyttet til fotavtrykket Statnetts anlegg setter og bidrar til, samt smarte digitale løsninger. Blant dagens prosjekt har FoU bidratt til alt fra forskning på aluminiums- og komposittmast samt ising på line, til systemer basert på kunstig intelligens som predikerer ubalanser i nettet, smart anleggsforvaltning og de mye omtalte geitene i Geit Nofence-prosjektet. Og det fungerer! 

Les mer om disse og en rekke andre prosjekt i det nye FoU-magasinet

 

Bidrar til å redusere klimautslipp


FoU gir et betydelig bidrag i arbeidet med å etablere et kraftsystem, som gjør det mulig å redusere utslippene av klimagasser og øke verdiskapingen, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Ifølge en rapport fra Norges Forskningsråd har energiforskningen skapt verdier for 16 milliarder kroner siden 2008. Den samme rapporten tegner et potensial på 100 milliarder i årene som kommer.  

Fra 2020 vil de tre satsingsområdene for Statnett sin FoU-innsats justeres til å omfatte samarbeid i fremtidens energisystem, datadrevet beslutningsstøtte i sanntid og digital, sikker og kostnadseffektiv infrastruktur, og et fjerde satsingsområde som blir kontinuerlig kunnskapsutvikling.