- Det er viktig for oss å gjøre jobben vår på en kostnadseffektiv måte. Slike europeiske analyser kan gi en god indikasjon om hvor effektivt Statnett driver, og det er viktig for tolkningen av tallene at det blir tatt høyde for ulike rammevilkår i ulike land. Det er et godt bidrag til vårt eget effektiviseringsarbeid, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett.

Basert på dataene i en europeisk sammenligning av systemansvarlige nettselskaper som NVE publiserte tidligere i høst, kalt TCB18, har Statnett fått utarbeidet en ny rapport om selskapets effektivitet. Dette er gjort i forståelse med NVE, som også får tilgang til resultatene. Tilleggsanalysen ser spesielt på hvilket utslag norsk kostnadsnivå og investeringsprofilen har på Statnetts resultater. Denne rapporten er en del av en større analyse som avsluttes i januar 2020.

 

Ny analyse viser høyere effektivitet

- Det er både viktig og krevende å vurdere Statnett mot sammenlignbare selskaper. Det er viktig at vi sørger for at sammenligningen klarer å skille mellom forskjeller i rammevilkår og reelle effektivtetsforskjeller. Da må vi ta høyde for grunnleggende forhold som er ulike mellom landene. Denne rapporten har korrigert for at kostnadsnivået er ulikt mellom land, og gir høyere effektivitetsresultat for Statnett enn den europeiske analysen som ble publisert tidligere i høst. Heller ikke den nye analysen korrigerer for klima og topografi, som også er viktige forhold som påvirker vår virksomhet, forteller Hundhammer.

Analysen som ble offentliggjort tidligere, TCB18, gjennomføres med begrenset innsyn for regulatorer og de systemansvarlige nettselskapene som ble vurdert. I og med at dataene er konfidensielle, har flere av nettselskapene engasjert et uavhengig selskap til å gjennomføre en ny analyse basert på de samme dataene. Slik kan selskapene kvalitetssikre modellen og få tilleggsanalyser. Gjennom denne analysen ønsker selskapene å få et enda bedre grunnlag for å målrette effektiviseringsarbeidet fremover.

 

Viktig supplement til NVEs data

NVE vurderer hvor effektive norske nettselskaper er når rammene for tillatt inntekt for hvert enkelt selskap fastsettes. Statnett blir sammenlignet med andre systemansvarlige nettselskaper i Europa.

- For oss er det viktig at vi blir regulert av NVE på et riktig og forutsigbart grunnlag. Denne rapporten tilfører viktig ny innsikt i vurderingen av Statnetts effektivitet, forklarer Knut Hundhammer.

 

Vil bli mer effektive

Han understreker at selv om de nye analysene gir et bedre resultat enn TCB18-rapporten fra tidligere i høst, er han ikke fornøyd.

- Vi har som mål å være blant de 25 prosent mest effektive systemansvarlige nettselskapene i Europa. Det er vi ikke nå, og dette resultatet er uansett lavere enn tidligere år. Statnett har vært gjennom en periode med store investeringer. Det kan påvirke vår effektivitet, som rapporten også belyser. Vi har allerede gjennomført effektiviseringsprogrammer, og vi vil fortsette vårt arbeid med å bli mer kostnadseffektive, understreker Hundhammer.