Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden ser økende utfordringer i driften av kraftsystemene i årene fremover som følge av en økende andel uregulerbar kraftproduksjon. Samtidig gir større tilgang til data og større evne til å behandle dem, bedre muligheter både til å overvåke, forutsi og håndtere situasjoner i kraftsystemet. Selskapene ønsker derfor å utvikle et felles system for operatørinformasjon for en sikker og stabil strømforsyning. NEWEPS - Nordic Early Warning and Early Protection System – skal være et system for tidlig varsling og tidlig forebygging, som skal integreres i selskapenes driftssystemer.

 

 

-Vi er glade for at Norges Forskningsråd støtter oss i den norske innsatsen i prosjektet, sier prosjektleder Anders Skånlund i Statnett. De andre nordiske systemoperatørene søker om tilsvarende forskningsmidler i sine land til prosjektet.

 

 

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden samarbeider tett for å etablere en felles kontraktuell ramme for prosjektet, og ser for seg å starte opp første del av prosjektet til våren. Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med nordiske universiteter, forskningsinstitusjoner og leverandørindustrien. I Norge er Sintef Energi og NTNU samarbeidspartnere.

 

 

-Dette er et flaggskipprosjekt for oss, der vi ser stor nytte av å samarbeide i Norden. Våre kraftsystemer er tett integrerte, og vi ønsker å utnytte de mulighetene digitalisering gir oss, sier Skånlund. -Prosjektet svarer på noen av utfordringene vi har beskrevet i Nordic Challenges og Nordic Solutions-rapportene, og at vi samarbeider nordisk for å utvikle en smartere og digital energisektor er også i tråd med anbefalingene i Nordisk Ministerråds rapport "Nordic Energy Co-operation: Strong today, stronger tomorrow", den såkalte Ollilarapporten.

 

 

-Prosjektet er også viktig for oss fordi vi utvikler kompetanse disse nasjonalt og nordisk. Dette er kompetanse vi trenger for å utvikle fremtidens driftsløsninger i kraftsystemet, understreker Skånlund.

 

 

 Last ned rapporten Nordic Solutions 


Last ned rapporten "Nordic Energy Co-operation: Strong today, stronger tomorrow"

 

 

Les nyhet fra Norges Forskningsråd: Forskningsrådet deler ut 1,25 milliarder til forskning og innovasjon i næringslivet