Data scientist

Statnett er en drivkraft i det grønne skiftet. Vi sikrer tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til elektrifiseringen av samfunnet. Sentralt i dette arbeidet er bruk av data, kunstig intelligens og avanserte modeller. Vi trenger deg med på laget for å lykkes med dette!    

Søk stillingen

Vil du jobbe med risikostyring innen digital sikkerhet?

Statnetts evne til å ta i bruk ny teknologi vil spille en helt sentral rolle i årene som kommer. For å kunne gjennomføre dette trenger Statnett et sterkt fagmiljø på digital sikkerhet og risikostyring. Bli med å videreutvikle Statnetts metodikk for styring av risiko knyttet til digital sikkerhet.

Søk stillingen

Vil du bidra i det europeiske og nordiske arbeidet innen digital sikkerhet?

Du vil være Statnetts fagressurs i det internasjonale arbeidet med digital sikkerhet, og ha ansvaret for å påvirke det europeiske og nordiske arbeidet på vegne av Statnett, samt hente relevant kunnskap tilbake.  

Søk stillingen

Vil du være med å sikre fremtidens kraftsystem?

Du vil jobbe i skjæringspunkt mellom teknologi og forretning, tett på Statnett sine faglige miljøer. Vi trenger deg som kan være en pådriver for sikkerhetstenkning hele veien fra ide til ferdig løsning.

Søk stillingen

Power utvikler

Som systemansvarlig/driftsansvarlig vil du være sentral i arbeidet knyttet med å sikre videreutvikling og drift av forretningskritiske IT-løsninger. Løsningene er viktige datakilder og inngår som en del av vårt digitale fundament. Du vil få stor påvirkningskraft på valg av teknologier, løsninger og arbeidsmetoder

Søk stillingen

Vil du jobbe med brannmur og sikkerhet for kritisk nasjonal infrastruktur

Du vil ha en viktig rolle som driftsansvarlig for brannmurer i vår IT-infrastruktur. Vi er langt fremme på bruk av 'next-generation' brannmur-mekanismer for å detektere og stoppe angrep og du vil være med i arbeidet med å videreutvikle og forvalte dette. Du vil også kunne delta i arbeidet i Security Operation Center med deteksjon og håndtering av hendelser.

Søk stillingen

Driftsansvarlig IP-nett WAN

Du vil ha en viktig rolle som driftsansvarlig for WAN/SD-WAN i vår IT-infrastruktur. Et utviklingsområde fremover vil være utrulling av flere nye landsdekkende IP-nett for styring av det norske kraftsystemet med fokus på blant annet automatisering, sikkerhet, virtualisering og sentrale funksjoner for kraftstyring.

Søk stillingen

Seksjonsleder Hybrid Infrastruktur

Vi søker deg som ønsker å ha et sentralt ansvar i arbeidet med å støtte transformasjon, endring og digitalisering i hele Statnett ved å ta ansvar for sikker og stabil drift av Statnetts IT infrastruktur. Du vil ha ansvaret for ca 30 ansatte og innleide i Oslo, Sunndalsøra og Alta.

Søk stillingen