I en tidligere melding varslet Statnett at aktørene var pliktige til å velge tjeneste innen 31. august. Dette er ikke riktig, denne plikten vil først oppstå når EUs tredje elmarkedspakke er innført i Norge. Statnett beklager at denne informasjonen var upresis.

 

Behovet for denne tjenesten er ikke aktuelt inntil det eventuelt etableres nye børser i det nordiske markedet.

 

Statnett vil komme tilbake med mer informasjon når behovet for tjenesten er reaktualisert.