Informasjonen skal publiseres på ENTSO-E Transparency Platform. NUCS vil bli tatt i bruk før flere kraftbørser tilbyr handel i Norden, og markedsaktørene må registrere seg som brukere av NUCS eller velge en annen tjeneste for å sende data. Fristen for registrering vil bli kunngjort senere.

Transparensforordningen (Reg EU 543/2013) åpner for at markedsaktørene kan sende data via en tredjepartstjeneste i stedet for via TSO, forutsatt godkjenning fra TSO. Vilkår og prosess for slik godkjenning er beskrevet i ENTSO-Es spesifikasjoner Manual of procedures.

Nordiske TSO-er vil legge til rette for felles nordisk forhåndsgodkjenning av tredjepartstjenester. Tjenesteleverandører må akseptere kvalitetsvilkår fra de nordiske TSO-ene.

Frist for tilbakemelding 

Fristen for slik tilbakemelding er satt til 30. august 2019. Merk at svar kan ta noe tid i juli på grunn av ferie.