Et ønske om å elektrifisere større deler av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel kommer samtidig med et økende behov for strøm i fastlandsindustrien. Å styrke kabelforbindelsen mellom Haugsvær og Lindås er et viktig ledd i en stegvis utvikling av nettet for å legge til rette for elektrifisering og økt forbruk. I første omgang vil forsterkning av Fensfjordkabelen ikke gi kapasitetsøkning ved intakt nett, men bedre forsyningssikkerheten, og gi økt kapasitet ved oppgradering av andre forbindelser i området. 

  

Prosjektet fikk konsesjon fra myndighetene i august og vil doble kapasiteten over Fensfjorden. Sjøkabelen blir om lag 7700 meter lang. Byggestart er planlagt med forberedende arbeider sommeren 2023, med forventet ferdigstillelse mot slutten av 2024.

Prosjektet vil på kort sikt bidra til betydelig bedre forsyningssikkerhet i nettet ved bygging av andre forbindelser i området, som Øygardskabelen. Bygging av Øygardskabelen, spenningsheving til 420 kV i regionen, og en tredje forbindelse til Kollsnes, vil ytterligere kunne øke utnyttelse av Fensfjordkabelen, og legge til rette for økt forbruk i regionen. 
 

 

Les også pressemeldingen Statnett oppgraderer strømnettet i vest.