Statnett har for kort tid siden sendt ut brev med informasjon om oppstart av anleggsarbeider i forbindelse med etablering av to nye sjøkabler over Fensfjorden.

Les brevet her.

Statnett har inngått avtale med Nordhordland Grunn og Betong (NGB) om anleggsarbeidene som skal foregå på land på begge sider av fjorden. Anleggsarbeid på land vil foregå i regi av Nexans og NGB fra januar 2024 til januar 2025. Det vil bli benyttet adkomstveier og riggområder ved begge landtakene.

Selve leggingen av sjøkabel er planlagt i juni/juli måned 2024.