Statnetts analyser og områdeplanen for Bergensområdet og Haugalandet viser at det er stort behov for mer nettkapasitet i denne regionen, for å møte forbruksøkning og for å legge til rette for ny industri og elektrifisering. Statnett legger opp til å styrke nettet gjennom en trinnvis utvikling.

Økt kapasitet på Øygardskabelen fra Lille Sotra til Kollsnes vil øke leveringspåliteligheten til dagens forbruk og bidrar til økt kapasitet i nettet i Øygarden-området.

Prosjektet fikk konsesjon fra myndighetene i august 2022 og forventet byggestart er i 2024 med ferdigstillelse i 2026. Øygardskabelen er ca 15 kilometer lang og skal bygges for 420kV.

 

Les også pressemeldingen Statnett oppgraderer strømnettet i vest.