- Vi er glade for at vi har fått på plass kontrakten med Iljin Electric. Øygardskabelen 2 er en av de første viktige brikkene som må på plass for å legge til rette for bedrifter som venter på tilknytning til strømnettet langs kysten i regionen, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

Det er LOS Cable Solutions med hovedkontor i Bømlo som skal utføre installasjonsarbeidet, som underleverandør til det sør-koreanske selskapet Iljin Electric. Statnett planlegger å legge kontrakt for bygg- og anleggsarbeider for prosjektet ut på anbud våren 2023.

Sentralnettet i Bergensområdet og i Øygarden kommune er høyt belastet i dag. Samtidig foreligger det planer om betydelig nytt forbruk i samme område. I Statnetts områdeplan for Bergensregionen og Haugalandet er oppgradering av Øygardskabelen en av de innledende prosjektene med stor betydning for videre nettutvikling og tilknytning av forbruk.

- Øygardskabelen 2 vil, sammen med Fensfjordkabelen og utbedring av transformatorstasjonene Fana, Litle Sotra og Lindås, bidra til at vi kan gi tilknytning med vilkår til inntil 200 MW nytt forbruk, til elektrifisering og industriutvikling i Bergensområdet, sier Elisabeth Vike Vardheim.


Øygardskabelen 2 er en del av sentralnettet mellom Litle Sotra og Kollsnes transformatorstasjoner. I prosjektet skal Statnett erstatte den eksisterende kabelen mellom Solvik og Nordre Blomøy med en ny kabel med større kapasitet og som er tilrettelagt for fremtidig overgang til 420 kV. Jordkabelen skal installeres langs fylkesvei 561 mellom Solsvik og Blomøy. Anleggsarbeidet i prosjektet er forventet å starte opp høsten 2023, og planen er at det nye kabelanlegget er i drift i 2026.

 

Trinnvis nettutvikling

Statnett har delt nettutviklingen i regionen inn i fem trinn i områdeplanen. Den trinnvise utviklingen beskriver hvordan vi planlegger å utvikle transmisjonsnettet over tid og målet er at hele transmisjonsnettet i regionen skal være på 420 kV, for å kunne håndtere stor forbruksvekst. 

I bergensområdet er de viktigste tiltakene spenningsoppgradering av eksisterende forbindelse mellom Kollsnes og Sogndal, samt en ny forbindelse til Kollsnes. Vi planlegger deretter videre spenningsoppgradering av det resterende 300 kV-nettet i regionen.

Analysene viser at økt kapasitet i nord-sør retning er en forutsetning for et vesentlig løft i kapasiteten. Dette oppnås ved oppgradering til 420 kV av ledningen Sauda-Blåfalli-Mauranger-Samnanger.  Oppgradering av Sauda-Samnanger, Kollsnes-Sogndal og en ny forbindelse til Kollsnes vil, avhengig av hvor nytt forbruk kommer, tilgang til ny produksjon og grad av forsyningssikkerhet, legge til rette for omtrent 1000 MW nytt forbruk.