Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett SF konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en 420 kV kraftledning mellom Lyse transformatorstasjon og Duge koblingsanlegg i Forsand kommune i Rogaland. 

 

Oppgraderingen av nettforbindelsen mellom Lyse og Duge innebærer å bygge en ny ledning delvis parallelt med eksisterende, for deretter å rive den gamle. Det betyr at området ikke vil skille seg vesentlig ut fra i dag når anlegget er satt i drift.

 

Lyse – Duge er en del av et større oppgraderingsprosjekt, kalt Vestre korridor. Prosjektet omfatter kraftledningene mellom Kristiansand og Sauda/Saurdal. Nybyggingen av Lyse og Duge er nødvendig for å utløse nyttevirkninger for resten av oppgraderingene av nettet på Sør-Vestlandet.

 

Statnett vil nå utarbeide en Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet kan starte. MTA-planen skal beskrive hvordan anleggsaktiviteten skal foregå og hvordan miljø og omgivelser skal henyntas.