Nyhetsarkiv for Lyse-Duge prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • NVE har gitt Statnett tillatelse til å rive den gamle og bygge en ny høyspentlinje mellom Lyse og Duge på Sør-Vestlandet.