420kV fra Kristiansand til Ertsmyra (Tonstad)

Dette er den tredje stasjonen i Vestre korridor som er satt i drift. Ertsmyra stasjon er et sentralt knutepunkt i Vestre korridor med samlokalisering av 420kV koblingsanlegg med 9 bryterfelt, NordLinks strømretteranlegg og et nytt 132kV anlegg som bygges av Agder Energi. Det nye koblingsanlegget i Ertsmyra ble satt i drift den 22. august og i henhold til plan. Med idriftsettelsen av Ertsmyra stasjon er det lagt til rette for økt forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet og for tilknytning av ny fornybar produksjon i regionen.

 

Strømmen kom fra Kvinesdal stasjon via den nye 420kV ledningen, som går mellom de to stasjonene. Ledningen Kvinesdal – Ertsmyra er 45 kilometer lang, og er den første nybygde 420kV ledningen som nå er satt i drift i Vestre korridor.  I tillegg til koblingsanlegget på 420kV, består Ertsmyra transformatorstasjon av to 1000MVA transformatorer for tilkobling av eksisterende Tonstad stasjon.

Tidligere i sommer ble både Kvinesdal stasjon med 300kV og 420kV koblingsanlegg og Saurdal stasjon med nytt 420kV koblingsanlegg satt i drift.

- Nok en viktig milepæl er nådd og nå har vi sammenhengende 420kV fra Kristiansand, gjennom Kvinesdal stasjon til Ertsmyra på Tonstad. Det har vært mange dyktige mennesker i arbeid i sommermånedene for å få dette til, forteller Nils Sirnes, som er prosjektleder for Vestre korridor 1&2.

 
Prosjektorganisasjonen har jobbet iherdig etter en krevende sekvensplan og mange, men godt planlagte utkoblinger. Et stort antall enheter og ansatte i Statnett har vært involvert, og god samhandling mellom mange fagmiljøer har vært avgjørende for å lykkes. På leverandørsiden har det vært et høyt aktivitetsnivå gjennom hele sommeren med høy produksjon på mange anleggsplasser.
  

 

Viktig milepæl også for NordLink

En av grunnene til at Vestre korridor spenningheves fra 300kV til 420kV er for å legge til rette for utnyttelse av mellomlandsforbindelsene North Sea Link og NordLink. Når transformatorstasjonen på Ertsmyra er ferdig kan NordLink prosjektet, som også holder til på Ertsmyra, gå i gang med å teste sitt anlegg når de er klar til det. NordLink er mellomlandsforbindelsen til Tyskland og skal etter planen være ferdig innen 2020 og starter da prøvedrift før kommersiell drift kan skje. Når Ertsmyra transformatorstasjon er i drift er det et viktig bidrag for prøvedriften og ferdigstillelsen av NordLink.

 


Flere anlegg i drift i 2019
 
-
Arbeidene med å ferdigstille Vestre korridor fortsetter for fullt, og i løpet av 2019 vil både Fjotland stasjon og Lyse stasjon bli satt i drift. Vi vil da ha sammenhengende 420kV både på nord-sør forbindelsen fra Sauda til Kristiansand og på vest-øst forbindelsen fra Ertsmyra via Fjotland (Solhom) til Arendal, sier Nils Sirnes.

 

 

 

Ertsmyra:

  • Ny 420 kV transformatorstasjon
  • NordLink: Etablering av likestrømsanlegg for utveksling av elektrisk kraft mellom Norge og   Tyskland. Samlet utbygging i regi av NordLink. 
  • Agder Energi: Etablering av et regionalnettsanlegg (132 kilovolt)

 

Vestre korridor:

  • Oppgradering av transmisjonsnettet fra 300kV til 420kV
  • strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord.
  • Ett av delprosjektene, som besto i oppisolering og forberedelse for 420kV av 270 km dupleksledning, ble fullført i 2017.
  • Bygging av nye stasjonsanlegg og nye 420kV ledninger har pågått siden 2015 og flere av anleggene er i ferd med å bli fullført.
  • Vestre korridor skal stå ferdig i 2021, og vil legge til rette for mer fornybar energi på nett, økt forsyningssikkerhet på sør-vestlandet og full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene. 
  • Kostnadsrammen er på 6,6 – 6,8 milliarder kroner.