Nyhetsarkiv for Ertsmyra-Fjotland

Avgrens søket ditt:
  • Styret i Statnett SF har fattet investeringsbeslutning for hele prosjektpakken Vestre korridor. Prosjektet har tidligere hatt en antatt kostnad på mellom 8 og 10 milliarder. Nå forventes kostnaden ...

  • OED har sluttbehandlet klagesaken på anleggskonsesjonen for ny 420 kV ledning Ertsmyra - Solhom og bekrefter nå NVEs vedtak. Det betyr at NVEs konsesjonsvedtak nå er endelig og med det er en ny...

  • NVE ga 18. desember Statnett konsesjon til oppgradering av kraftledningene på strekningene Ertsmyra-Lyse og Ertsmyra-Solhom. Statnett fikk også konsesjon til å bygge Lyse transformatorstasjon og ti...