I forbindelse med modernisering av koblingsstasjonen har vi endret innføringen av strømledningene inn til den nye stasjonen. Ved montering av de nye linene benytter vi endehylser med innlagte eksplosiver. Ved avfyring høres et høyt, skarpt smell som ved eksplosjon i friluft. Det er ingen fare for sprut eller fragment fra prosessen, men lyden kan bære langt.

Detonasjonene vil foregå i tidsrommet 08.00-18.00, og vil varsles med sirene, og vakter vil sørge for å opprettholde sikkerhetsavstanden.


Vi beklager ulempene bråket kan medføre.


Har du spørsmål, ta kontakt med Asgeir Midtbøen på telefon 951 56 115.