I desember 2021 søkte Statnett Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å fornye 300 kV og 420 kV anlegg i Frogner transformatorstasjon i Lillestrøm kommune. Stasjonen må fornyes for å møte fremtidig forbruksvekst og økte krav til elektrifisering.

NVE har nå sendt søknaden på høring, og fristen for høringsinnspill er satt til 14. april.

Det er NVE som behandler søknaden, men Statnett arrangerer i den forbindelse åpen kontordag 28. mars på konferansegården Smakfulle Rom.

Adresse: Asakveien 115. 

Tidspunkt: 28. mars fra kl. 15.00 til 18.30. 

Denne dagen vil Statnett og Elvia vil være tilgjengelig slik at naboer og andre berørte kan få nærmere informasjon om prosjektet og stille spørsmål.