Veksten i strømforbruket i Oslo og Akershus kan komme ganske raskt, viser forbruksprognosene for Nettplan Stor-Oslo.

 

– For å håndtere forbruksveksten vil vi starte med tiltak der vi får økt kapasiteten raskest. På kalde vinterdager forsynes Stor-Oslo fra vest og det er derfor behov for å forsterke en av forbindelsene som kommer vestfra, sier prosjektleder Siri Revelsby.

 

– En fornyet forbindelse fra Hamang til Smestad vil være raskest å bygge og er gunstig å få på plass for kraftsystemet. Statnett starter derfor utredningen av en fornyet forbindelse fra Hamang til Smestad som skal erstatte dagens ledning på 300 kV.

 

Bærum stasjon ligger mellom Hamang og Smestad. Kapasiteten i Bærum stasjon må også økes for å kunne fordele strøm til folk i fremtiden.

 

Vil utrede bredt og grundig

 

I dag går det en luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner. Statnett setter nå i gang et utredningsarbeid for å finne ut hvilke tekniske løsninger som er mulige for en ny forbindelse på strekningen.

 

– Det er viktig for å skaffe oss nok kunnskap til å sikre velfunderte vurderinger og et solid beslutningsgrunnlag. For forbindelsen Hamang-Smestad vil vi utrede både luftledning og jordkabel som teknisk løsning. Vi vil også gjøre økonomiske vurderinger og kartlegge bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø, sier Revelsby.

 

– Som en del av dette arbeidet vil vi befare området Hamang-Bærum-Smestad i ukene som kommer. Folk som bor her vil kunne observerer personer som ser på gater og veier. De gjør dette for å vurdere om og eventuelt hvor det er mulig å komme frem med jordkabler.

 

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon i løpet av en 2-års periode. NVE vil i forbindelse med konsesjonsbehandlingen sende søknaden på høring, og alle berørte vil få mulighet til å uttale seg. Konsesjoner i energisektoren behandles etter Energiloven.

 

Har du spørsmål, send e-post til: storoslo@statnett.no.