Nyheter Hamang-Bærum-Smestad

Avgrens søket ditt:
  • I forbindelse med behandlingen av NVEs vedtak på forbindelsen mellom Hamang, Bærum og Smestad, inviterer Olje- og energidepartmentet til folkemøte  19. sept kl. 18.00 – 21.00 på Persbråten videregå...

  • I forbindelse med behandlingen av NVEs vedtak på forbindelsen mellom Hamang, Bærum og Smestad, inviterer Olje- og energidepartmentet til folkemøte  15. sept kl. 18.00 – 21.00 på Thon Hotel Oslofjor...

  • NVE har orientert om at klager på 420 kV ledningen Hamang--Bærum-Smestad er oversendt OED Smestad er oversendt OED. 

  • NVEs vedtak på luftledning mellom Hamang, Bærum og Smestad transformatorstasjon ble påklaget. Statnett har oversendt NVE sine kommentarer på klagene.  

  • NVE har gitt Statnett konsesjon for å fornye dagens kraftledning mellom Hamang transformatorstasjon i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo