Strekningen fra Skaidi til Adamselv konsesjonssøkes med begrunnelse i økt forsyningssikkerhet og økt forbruksutvikling i Øst-Finnmark. Ny ledning på denne strekningen vil bedre forsyningen i regionen betydelig og samtidig øke kapasiteten til nytt forbruk i øst.

Strekningen fra Adamselv til Varangerbotn konsesjonssøkes etter ønske og inngått avtale med vindkraftaktører med konsesjonsgitt vind på Varangerhalvøya. Ny ledning her vil også gi kapasitet til noe mere vind samt betydelig økt kapasitet til nytt forbruk.