Vidda

Statnett har søkt NVE om å bygge ny 420kV kraftledning fra Lebesby til Varangerbotn for å legge til rette for konsesjonsgitt vindkraft i Varangerbotn. Den nye ledningen vil også bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i sentralnettet i Finnmark

Statnett søker om en ny 420 kV ledning Lebesby-Seidafjellet etter å ha videreført utredningsavtalen for prosjektet i samarbeid med Varanger Kraft og Finnmark Kraft.

Lebesby-Seidafjellet, tidligere omtalt som Adamselv-Varangerbotn, er siste delstrekningen i prosjektet Skaidi-Varangerbotn. Første delstrekning fra Skaidi til Adamselv ble konsesjonssøkt desember 2020 med prosjektnavnet Skaidi-Lebesby.