Vidda

Ny 420 kV ledning fra Skaidi til Varangerbotn vil bli konsesjonssøkt todelt; første del fra Skaidi til Adamselv er begrunnet i forsyningssikkerhet og økt forbruksutvikling i Øst-Finnmark, mens siste del fra Adamselv til Varangerbotn vil utløses for å tilknytte konsesjonsgitt vind på Varangerhalvøya.

Konsesjonssøknad for Adamselv - Varangerbotn planlegges overlevert til NVE i 2021.

Det er inngått utredningsavtale med vindkraftaktørene Varanger Kraft og Finnmark Kraft i henhold til kontrollforskriftens §17-5.