-Til tross for koronapandemi og hjemmekontor har Istad, Neas og Mørenett gjennomført digitale arbeidsmøter med Statnett, og sammen har man avdekket mange mulige løsninger for å møte behovene, sier Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og utvikling i Statnett.


 -Regionen står foran en storstilt elektrifisering innen flere bransjer, og dette behovet skal vi møte, sier Borgen.

Ny kapasitet tildelt

Siden oppstartsmøtet i januar har Statnett igangsatt prosesser knyttet til kortsiktige tiltak, og ny kapasitet er allerede tildelt Istad og Neas.

-Med kortsiktige tiltak vil vi nå kunne møte de behovene som er meldt de nærmeste årene. Nå er fokuset rettet mot de mer langsiktige tiltakene som vil kunne løse kapasitetsutfordringene etter 2025, sier Borgen.

Det ble i dag avholdt et nettmøte hvor både næringsliv, regionale og lokale myndigheter i regionen deltok. Nærmere 50 deltagere var koblet på.

 -Vi har informert om at tiltak er iverksatt for å møte innmeldte behov fram mot 2025 og at vi nå jobber mot de mer langsiktige tiltakene, forteller Borgen.

Videre fremdrift
 -Nå vil vi i samarbeid med Istad, Neas og Mørenett avklare hvilke av alle nettiltakene som er avdekket som bør etableres – og eventuelt i hvilken rekkefølge. Nedvalg av alle muligheter vil skje til høsten, og nytt møte er avtalt før endelig beslutning om tiltak og rekkefølge fattes, forklarer Borgen.

Det kan være tiltak i 132 kV nettet, i 420 kV nettet eller en kombinasjon av begge.

- Behov fremover i tid er alltid noe usikkert, og det beste er om vi kommer fram til en trinnvis løsning slik at vi møter behovene fortløpende. Da reduserer vi risikoen for feilinvesteringer, avslutter Borgen.

“Næring og Nett”- prosessen på Nordmøre og i Romsdal vil pågå fram til våren 2021, og det er opprettet en prosjektside hvor informasjon vil legges ut fortløpende: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-midt/naring-og-nett-nordmore-og-romsdal/