Det nye stasjonsområdet vil være på om lag 30 dekar og etableres inn mot en ny fjellskjæring. Deler av masseuttaket vil brukes til å etablere to skjermingsvoller nord for stasjonsområdet og en flom- og skredvoll på sørsiden. I tillegg vil det bygges en ny adkomstvei fra Prestmovegen.

 

Statnett går nå videre med utarbeidelse av detaljplan for anleggsarbeidene, som skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

 

Les vedtaket fra NVE her.