Mange nettselskaper har høye kostnader som følge av de høye kraftprisene. Kostnadene til å dekke det fysiske tapet i nettet har medført store ekstrautgifter og en mulig økning av nettleien for norske strømkunder.

 

-Statnetts merinntekter skal tilbakeføres kundene, og vi har allerede besluttet å sette både forbrukstariff og energiledd til null. Dagens beslutning fra regjeringen gjør det mulig for oss å raskere tilbakeføre mer av de ekstraordinære inntektene til kundene. Det er vi glade for, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

 

Statnett satt allerede fra 1. april forbrukstariffen til null, og fra 1. september ble også energileddet satt til null. Energileddet dekker kostnadene ved tap i nettet. Dette kommer i tillegg til Olje- og energidepartementets varsel i dag om at en sum av merinntekten skal fordeles til nettselskaper i Sør-Norge.

 

Les pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet om saken