-Transparens, gjensidighet og felles forståelse er grunnpilarene i det nordiske kraftsystemet. Nå opplever vi at det er behov for å utøve en mer lik praksis i driften, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Statnett har besluttet å drifte nettet opp mot Sverige etter samme prinsipper som svenskene har driftet sitt nett. Det innebærer at man ikke bruker såkalt systemvern for å optimalisere kapasiteten på grensen, noe som igjen innebærer at kapasiteten på eksport fra Østlandet går noe ned.

Svenska kraftnät har satt begrensninger på kapasiteten mellom det svenske prisområdet SE3 og det norske området NO1. Disse begrensingene har sammen med utfordringer i det svenske nettet medført at det gått liten flyt til Østlandet til tross for lavere pris i Sør-Sverige. Samtidig har det i perioder med lik eller lavere kraftpris på norsk side blitt eksportert kraft til Sverige.

Det nordiske kraftsystemet gjennomgår store endringer, men de store planene knyttet til redusert kjernekraft, ny vindkraft, og nye mellomlandsforbindelser har vært kjent i mange år.

-Et velfungerende marked krever transparent, balansert og forutsigbar tilgang på kapasitet og like forhold for beregning av kapasitet på begge sider av utvekslingen. Prinsippene som ligger til grunn for beregning av handelskapasitetene bør være så like som mulig, understreker Hilde Tonne i Statnett.

Systemvern er innstillinger i nettet som bidrar til økt handelskapasitet på forbindelser internt og mellom de nordiske landene samtidig som de gir en viss risiko i driften av nettet. På norsk side har man installert systemvern for å kunne optimalisere kraftflyten. Dette har man ikke valgt å gjøre på svensk side. Nå velger Statnett å ikke benytte systemvern som gir økt utnyttelse av forbindelsen mellom landene.

-Situasjonen bekymrer oss, og vi har hatt dialog med Svenska kraftnät om problemstillingen. Vi har også innspill til hvordan nettet kan driftes for å øke kapasiteten på viktige overføringsgrenser. Inntil disse er på plass er det naturlig for oss å praktisere samme driftsordninger som man gjør på svensk side for å sikre symmetri og balanse i vårt samarbeid, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.