Statnett og de regionale nettselskapene har de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for betydelige oppgraderinger av dagens nett. Nordre Nordland og Sør Troms er et av mange områder hvor interessen for tilknytning overstiger det som er mulig å knyttet til nettet på kort sikt.

For å møte behovet må vi vurdere utvikling av kraftnettet over større geografiske områder. Vi arbeider nå med områdeplaner for hele Norge, og har delt landet opp i 10 områder. Her finner du litt mer om hva vi legger i områdeplaner. Områdeplanen for Nord ble diskutert på dialogmøte i Tromsø og Alta i høst. 

Sammen med de regionale nettselskapene Andøy Energi Nett, Trollfjord Nett, Elmea, Vestall og HLK Nett ønsker vi nå å invitere kommuner, interessenter og næringsliv til et møte for å presentere og diskutere status for tilknytningskapasitet og planer for nettutvikling.

Møtet avholdes på Thon hotell Lofoten i Svolvær 1.mars 2023.

 

Foreløpig agenda:

11:30 – 12:00

Registrering og kaffe/matbit

12:00 -  12:10

Velkommen v/ Statnett, Elmea og HLK

12:10 – 12:50

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/nettselskapene

12:50 – 13:20

Kommentar fra regionrådene i Lofoten, Vesterålen og Hålogaland

13:20 – 13:30

Pause

13:30 -  14:15

Områdeplan Nord v/Gunnar G Løvås konserndirektør i Statnett

14:15 -  15:00

Spørsmål/Diskusjon