Statnett vil på møtet presentere Områdeplan Sogn til Sunnmøre, Linja og Mørenett vil presentere forbruksutvikling og planer for regional nettutvikling i regionen.

I områdeplanen har vi har analysert videre utvikling av transmisjonsnettet for å legge til rette for den pågående elektrifiseringen og næringsutvikling i regionen.

Statnett, Linja og Mørenett har de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for omfattende utvikling av både transmisjonsnettet og regionalnett. Vi utvikler 10 områdeplaner der vi vurderer behov og tiltak for å møte dette. Her finner du litt mer om hva vi legger i områdeplaner.

 

Sted: Nordfjord hotell, Nordfjordeid

Tid: 18.januar klokken 11.30-14.30

 

11:30

Registrering og kaffe/matbit

12:00 – 12:15

Velkommen/Innledning

12:15 – 12:45

Områdeplan Sogn til Sunnmøre v/Gunnar Løvås, Statnett

12:45 – 13:00

Spørsmål/kommentarer

13:00 – 13:40

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/ Linja og Mørenett

13:40 – 14.00

Spørsmål/kommentarer

14:00 – 14.30

Oppsummering, avslutning med en matbit