Møter og arrangementer 2019

Her finner du oversikt over våre møter, forum, webinarer og arrangementer for 2019

Avgrens søket ditt:
 • - Artikkel

  Autofos informasjonsmøte

  Autofos er et IT-prosjekt for å utvikle en løsning for automatisk datautveksling av anleggsdata mellom konsesjonærer og Statnetts kraftsystemdatabase Fosweb.

 • - Artikkel

  Siste referansegruppemøte for revidering av FIKS 2012

  Her finner du agenda for referansegruppemøte nr 8, hvor tema er gjennomgang av høringsutkastet til Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftystemet 2020.

 • - Artikkel

  Fosweb dialogforum 2019

  Statnett som systemansvarlig arrangerte dialogforum for innrapporteringsløsningen Fosweb 19.06.2019. Her finner du referat og presentasjoner fra møtet.