Tariffsatser i transmisjonsnettet

Tariffsatser  

2022

1/4-31/12

2022

1/1-31/3
2022 3)

Gj.snitt
2021 2020
Produksjon øre/kWh 1,28 1,28 1,28 1,20 1,16
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,05
Produksjon, innfasing øre/kWh     1) 0,10 0,10
Forbruk kr/kW 0 325 81 300 393
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW     2) 158 20
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW - - - 188 98
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW - - - 225 197

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW - - - 263 295
Reaktiv effekt kr/kVAr 40 40 40 40 40
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk % 50 50 50 50 60

1) Ingen avtaler om innfasingstariff etter 2021.
2) Avtaler om redusert tariff for fleksibelt forbruk er sagt opp med virkning fra 1.1.2022.
3) Forbrukstariffen settes til null fra 1.april 2022. Det gir en gjennomsnittlig forbrukstariff på 81 kr/kW.  

Avregningsgunnlag for tariff 2022 er tilgjengelig på NettWeb 

Endrede satser vil bli oppdatert i NettWeb ca 1. april 2022.

 

Tariffsatser senere år

Tariffsater

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Produksjon øre/kWh 1,00 1,10 1,10 1,14 1,16 1,20 1,28
Produksjon - påslag systemdrift øre/kWh 0,20 0,20 0,20 0,20 0,05 0,15 0,15
Forbruk kr/kW 230 275 360 393 393 300 81
Stort forbruk (gj.snitt) kr/kW 75 87 113 134 162 156 41
Maksimal reduksjon stort forbruk % 90% 90% 90% 75% 60% 50% 50%

*Tariff forbruket ble endret fra 325 kr/kW til 0 kr/kW fra 1.april 2022. Det gir en gjennomsnittlig tariff for forbruket på 81 kr/kW

Tariffer kraftprodusernter øre/kwh
Tariffer kraftprodusenter - øre/kWh
Tariffer forbrukere kr/kW
Tariffer forbrukere kr/kW

Tariffsatser for enkeltkomponenter

Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"