Tariffsatser i sentralnettet

Tariffsatser   2021 2020 2019
Produksjon øre/kWh 1,20 1,16 1,14
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,15 0,05 0,20
Produksjon, innfasing øre/kWh 0,10 0,10 0,10
Forbruk kr/kW 300 393 393
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 158 20 20
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW 188 98  98
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW 225 196  196

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW 263 294  294
Reaktiv effekt kr/kVAr 40 40  35
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk % 50 60  75

Avregningsgunnlag for tariff 2021 er tilgjengelig på NettWeb 

Tariffsatser Statnetts regionalnett 

R1 - Sogn   2021 2020 2019
Produksjon øre/kWh * 1,16 1,14
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh * 0,05 0,20
Forbruk kr/kW * 500 495
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW * 25 25
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW * 125 124
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW * 250 248

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW * 375 371
Reaktiv effekt kr/kVAr * 40 35
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk % * 60 75

*R1-Sogn opphører fra 1. januar 2021 som følge av at Statnett har solgt anleggene.

Tariffsatser for enkeltkomponenter

Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"