Tariffsatser i transmisjonsnettet

Tariffsatser   2022 2021 2020 2019
Produksjon øre/kWh 1,28 1,20 1,16 1,14
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,15 0,15 0,05 0,20
Produksjon, innfasing øre/kWh 1) 0,10 0,10 0,10
Forbruk kr/kW 325 300 393 393
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 2) 158 20 20
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW - 188 98  98
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW - 225 196  196

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW - 263 294  294
Reaktiv effekt kr/kVAr 40 40 40  35
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk % 50 50 60  75

1) Ingen avtaler om innfasingstariff etter i 2021.
2) Avtaler om redusert tariff for fleksibelt forbruk er sagt opp med virkning fra 1.1.2022.

Avregningsgunnlag for tariff 2022 er tilgjengelig på NettWeb fra 1.oktober 2021 

Tariffsatser senere år

Tariffsater

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Produksjon øre/kWh 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,14 1,16 1,20 1,28
Produksjon - påslag systemdrift øre/kWh 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,05 0,15 0,15
Forbruk kr/kW 170 200 230 275 360 393 393 300 325
Stort forbruk (gj.snitt) kr/kW 102 77 75 87 113 134 162 150 163
Maksimal reduksjon stort forbruk % 60% 90% 90% 90% 90% 75% 60% 50% 50%
Tariffer kraftprodusernter øre/kwh
Tariffer kraftprodusenter - øre/kWh
Tariffer forbrukere kr/kW
Tariffer forbrukere kr/kW

Tariffsatser for enkeltkomponenter

Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"