Tariffsatser i sentralnettet

Tariffsatser   2020 2019 2018
Produksjon øre/kWh 1,16 1,14 1,10
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,05 0,20 0,20
Produksjon, innfasing øre/kWh 0,10 0,10 0,10
Forbruk kr/kW 393 393 360
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 20 20 18
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW 98  98 90
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW 196  196 180

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW 294  294 270
Reaktiv effekt kr/kVAr 40  35 35
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk % 60  75  90

 

Avregningsgrunnlag for tariff 2020 er tilgjengelig på NettWeb

Tariffsatser Statnetts regionalnett 

R1 - Sogn   2020 2019 2018
Produksjon øre/kWh 1,16 1,14 1,10
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,05 0,20 0,20
Forbruk kr/kW 500 495 470
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 25 25 24
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW 125 124 118
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW 250 248 235

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW 375 371 353
Reaktiv effekt kr/kVAr 40 35 35
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk % 60 75 90

 

Tariffsatser for enkeltkomponenter

Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"