Tariffsatser i transmisjonsnettet

Tariffsatser   2023

 

2022

1/4-31/12

 

2022

1/1-31/3

 

2022 2)

Gj.snitt

2021

Produksjon øre/kWh 1,21 1,28 1,28 1,28 1,20
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Produksjon, innfasing øre/kWh       1) 0,10
Forbruk kr/kW 0 0 325 81 300
Reaktiv effekt kr/kVAr 40 40 40 40 40
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk % 50 50 50 50 50

 

1) Ingen avtaler om innfasingstariff etter 2021.
2) Forbrukstariffen settes til null fra 1.april 2022. Det gir en gjennomsnittlig forbrukstariff på 81 kr/kW.  

Avregningsgunnlag for tariff 2022 er tilgjengelig på NettWeb 

Tariffsatser senere år

Tariffsater

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023
Produksjon øre/kWh 1,00 1,10 1,10 1,14 1,16 1,20 1,28 1,21
Produksjon - påslag systemdrift øre/kWh 0,20 0,20 0,20 0,20 0,05 0,15 0,15 0,15
Forbruk kr/kW 230 275 360 393 393 300 81 0
Stort forbruk (gj.snitt) kr/kW 75 87 113 134 162 156 41 0
Maksimal reduksjon stort forbruk % 90% 90% 90% 75% 60% 50% 50% 50%

*Tariff forbruket ble endret fra 325 kr/kW til 0 kr/kW fra 1.april 2022. Det gir en gjennomsnittlig tariff for forbruket på 81 kr/kW

Tabell Tariffer kraftprodusenter øre/kWh
Tariffer kraftprodusenter øre/kWh
Tabell tariffer og forbrukere kr/kW
Tariffer og forbrukere kr/kW

Tariffsatser for enkeltkomponenter

Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"