Tariffsatser i sentralnettet

Tariffsatser   2019 2018 2017
Produksjon øre/kWh 1,14 1,10 1,10
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,20 0,20 0,20
Produksjon, innfasing øre/kWh 0,10 0,10 0,10
Forbruk kr/kW 393 360 275
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 20 18 14
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW  98 90 69
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW  196 180 138

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW  294 270 206
Reaktiv effekt kr/kVAr  35 35 30


Avregningsgrunnlag for tariff 2019 er tilgjengelig i NettWeb.

Tariffsatser Statnetts regionalnett 

R1 - Sogn   2019 2018 2017
Produksjon øre/kWh 1,14 1,10 1,10
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,20 0,20 0,20
Forbruk kr/kW 495 470 400
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 25 24 20
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW 124 118 100
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW 248 235 200

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW 371 353 300
Reaktiv effekt kr/kVAr 35 35 30
R6 - Fåberg   2019** 2018 2017
Produksjon øre/kWh - 1,10 1,10
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh - 0,20 0,20
Produksjonsrelatert nettanlegg - - *  *
Forbruk kr/kW - 490 300
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW - 25 15
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW - 123 75
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW - 245 150

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW - 368 225
Reaktiv effekt kr/kVAr - 35

30

*) Deler av anleggene i R6 er definert som produksjonsrelaterte nettanlegg. Produksjon tilkoblet disse anleggene betaler da et fastledd i tillegg til den ordinære innmatingstariffen. Satsene kommuniseres direkte til de kundene dette gjelder.'


**) R6 inngår i transmisjonsnettet fra 1. januar 2019.

Tariffsatser for enkeltkomponenter

Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"