Tariffsatser i transmisjonsnettet

Tariffsatser

 

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022*

til 31.3

2022*

fra 1.4

2023

 

2024

 

Produksjon øre/kWh 1,10 1,14 1,16 1,20 1,28 1,28 1,21 1,24
Produksjon - påslag systemdrift øre/kWh 0,20 0,20 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25
Forbruk kr/kW 360 393 393 300 81 0 0 270
Stort forbruk (gj.snitt) kr/kW 113 134 162 156 41 0 0 135
Reaktiv effekt kr/kV Ar 35 35 40 40 40 40 40 40
Maksimal reduksjon stort forbruk % 90% 75% 60% 50% 50% 50% 50% 50%

*Tariff forbruket ble endret fra 325 kr/kW til 0 kr/kW fra 1.april 2022. Det gir en gjennomsnittlig tariff for forbruket på 81 kr/kW

Avregningsgrunnlag for tariff 2024 er tilgjengelig på NettWeb 

 

Søylediagram over tariffer for kraftprodusenter i øre per kilowatttime. Søylene er delt i fastledd og påslag systemdrift. De viser tallene fra tabellen over tariffsatser.."
Tariffer for kraftprodusenter i øre/kWh
Søylediagram over tariffer for forbrukere i kr per kilowatt. Søylene viser tariffer for alminnelig forbruk og stort forbruk. De viser tallene fra tabellen over tarrifsatser.
Tariff for forbrukere i kr/kW

Tariffsatser for enkeltkomponenter

Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"