Basert på gjeldende regelverk har Statnett utarbeidet en tariffmodell. Tariffmodellen beskriver hvordan nettkostnadene skal fordeles mellom nettkundene. Elementer i tariffmodellen har gjennom flere år (siden 2016) vært gjenstand for omfattende diskusjoner og evalueringer.  Kundeorganisasjonene har vært dypt involvert i hele prosessen.

Ny tariffmodell, som er implementert fra og med 2021, ble vedtatt av Statnetts styre i juni 2020.

Nærmere beskrivelse av tariffmodellen fremgår av tariffhefte 2021. 

 

I listen under finner du vårt opprinnelige forslag til tariffmodell og kundenes tilbakemeldinger på denne, samt tre eksterne utredninger som vi baserte vårt forslag på.