Elhub er utviklet for å sørge for effektiv og nøytral utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og fakturering. Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne

Nettselskapene skal overføre kvalitetssikrede målerverdier til Elhub innen kl. 07:00 hver dag. Elhub vil blant annet ha ansvaret for distribusjon av målerverdier til kraftleverandører, leverandørbytter, flytting, opphør samt sammenstilling til balanseavregning og avviksunderlag. Kraftleverandører vil ikke lenger forholde seg til det enkelte nettselskap. I stedet vil de få tilgang til relevante data i Elhub.

Du kan lese mer om Elhub på deres nettsider.