Hva gjør Elhub?

Elhub er utviklet for å sørge for effektiv og nøytral utveksling av måleverdier og kundeinformasjon i kraftmarkedet.

Kraftleverandører og nettselskaper bruker måleverdiene fra Elhub som underlag for fakturering av strøm og nettleie til alle sluttkunder i Norge.

Elhub gir markedet mulighet til å utvikle automatiserte tjenester gjennom standardiserte grensesnitt og sikker meldingsutveksling. Dette kan bidra til videre digitalisering og smarte løsninger.

Sentrale oppgaver som håndteres av Elhub:

  • lagring og distribusjon av måleverdier, kundeinformasjon og målepunktdata
  • beregning og distribusjon av avregningsunderlag basert på mottatte måleverdier
  • håndtering av markedsprosesser

Du kan lese mer om Elhub på deres nettsider.