Elhub er utviklet for å sørge for effektiv og nøytral utveksling av måleverdier og kundeinformasjon i kraftmarkedet. Kraftleverandører og nettselskaper bruker måleverdiene fra Elhub som underlag for fakturering av strøm og nettleie til alle sluttkunder i Norge. Gjennom standardiserte grensesnitt og sikker meldingsutveksling gir Elhub markedet mulighet til å utvikle automatiserte tjenester som kan bidra til videre digitalisering og smarte løsninger.

De sentrale oppgavene som håndteres av Elhub:

  • Lagring og distribusjon av måleverdier, kundeinformasjon og målepunktdata
  • Beregning og distribusjon av avregningsunderlag basert på mottatte måleverdier
  • Håndtering av markedsprosesser
 
 
 

Du kan lese mer om Elhub på deres nettsider.