Statnett fikk i 2013 oppdraget fra NVE om å realisere en felles datahub for kraftbransjen. Dette kom som en følge av at NVE i 2011 vedtok at alle husstander skulle få installert AMS-målere.

I dag ble Elhub satt i drift.

Peer Olav Østli, Konserndirektør IKT Statnett

-Med Elhub har kraftbransjen tatt et stort skritt mot en mer effektiv, moderne og fulldigitalisert kraftbransje, sier Peer Olav Østli, styreleder for Elhub as og konserndirektør for IKT i Statnett.

Elhub gir et mer digitalisert og effektivt sluttbrukermarked for strøm. Forbruksverdier for alle forbrukere blir gjort tilgjengelig og fordelt på ansvarlige kraftleverandører på daglig basis. Elhub gir korrekt kundeinformasjon, og legger til rette for fullt ut automatiserte prosesser for leverandørbytter, endrede kundeforhold og fakturaunderlag.

-Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle prosesser hos nettselskapene som tidligere krevde mange ressurser og tok mye tid, forklarer Østli.

Elhub vil også gi tilgang til informasjon som er sentral i forhold til energieffektivisering og smarte løsninger slik det grønne skiftet krever.  

 -Hver strømkunde kan nå få tilbud om timesbasert pris, og slik enklere kunne flytte forbruket til timer med lavere strømpris om de ønsker det, legger Østli til.

Elhub vil motta og kvalitetssikre mer enn 70 millioner verdier fra alle landets kraftselskaper og deres strømmålere hver eneste dag.

-Løsningen benytter avansert teknologi som gir høy ytelse, samtidig som informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt, legger Østli til.

Illustrasjon av hvordan Elhub snakker med nettselskapene
Elhub gir et mer digitalisert og effektivt sluttbrukermarked for strøm. Forbruksverdier for alle forbrukere blir gjort tilgjengelig og fordelt på ansvarlige kraftleverandører på daglig basis.

NVE som initierte etableringen av Elhub er godt fornøyd.

-Etableringen av Elhub er et viktig ledd i moderniseringen av strømnettet, og målet er at den nye fellesløsningen skal bidra til å holde kostnadene nede. Statnett, nettselskapene og kraftleverandørene har gjort en formidabel jobb for å etablere den felles datahubben, sier konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

 

Det er Accenture som har utviklet Elhub på oppdrag av Statnett.