SSE skal sikre innføring, drift og videreutvikling av elektronisk datautveksling for ekstern kommunikasjon mellom netteiere, leverandører og avregningsansvarlig. Som et ledd i dette driver SSE også en supporttjeneste for aktørene i markedet på Edielportalen og norsk Edielstandard generelt.

Ediel meldingsutveksling ble etablert for å standardisere informasjonsutvekslingen i kraftmarkedet.

Alle forhold knyttet til utveksling av Edielmeldinger er beskrevet i dokumentasjon som finnes på Edielportalen. 

Gå til Edielportalen

Edielportalen

Edielportalen er et adresseregister for aktører i kraftmarkedet, med nødvendig informasjon om roller, kommunikasjonsadresser og aktørstatus. I tillegg fungerer Edielportalen som testportal for aktørene og deres systemleverandører og alle aktører som skal utveksle meldinger iht. forskrift 301 må sertifisere seg gjennom Edielportalen for å sikre korrekt meldingsutveksling. Edielportalen ble lansert i juli 1999 og har vært et viktig bidrag til velfungerende og kostnadseffektiv meldingsutveksling i bransjen.